Privacyverklaring

Privacyheader Alles over gin. Boutique

Alles over gin. Boutique is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder zetten we alles voor je op een rijtje zodat je precies weet hoe de persoonsgegevens verwerkt worden.

Bij het totstandkomen van de overeenkomst wordt er toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Alles over gin. Boutique is een handelsnaam van Alles over gin.. Alles over gin. is geregistreerd te Loberingemaat 7L, 7942 JD Meppel onder KvK nummer 72829672. 

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Afmelden nieuwsbrief
Indien je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kun je je te allen tijde eenvoudig afmelden middels een button in de desbetreffende nieuwsbrief.

Met onze webshop en / of diensten hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@allesovergin.shop, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Voor de persoonsgegevens die verstrekt zijn voor het plaatsen van een bestelling
hanteren wij een bewaartermijn van één jaar.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alles over gin. Boutique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@allesovergin.shop.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Onder deze derden vallen onder meer de vervoersbedrijven die worden ingezet om de bestelling te kunnen leveren. Alles over gin. Boutique kan echter nooit ofte nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen datalekken bij derden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Tevens helpen cookies ons de website te optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en / of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons middels klantenservice@allesovergin.shop.