Klachtenregeling

Klachtenregeling, Alles over gin. Boutique

Heb je een klacht? Wat vervelend om te horen!
We willen je vragen dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven dagen, kenbaar aan ons te maken middels een volledig en duidelijk omschrijving zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een gepaste oplossing. Je kunt ons bereiken middels het contactformulier en klantenservice@allesovergin.shop.

Wij streven er naar om zo snel mogelijk te reageren op jouw bericht. Mocht de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, dan komen we er binnen veertien dagen op terug met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Klachtenregeling Alles over gin. Boutique

1.1 De aanbieder beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
1.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
1.3 Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
1.4 In het geval van het optreden van klachten dient de afnemer zich eerst te wenden tot de aanbieder. Indien de klachten niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, heeft de afnemer de mogelijkheid om de klacht te melden via het Europees ODR platform. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de afnemer vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.